Tydzień Dziedzictwa Narodowego I - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
TYDZIEŃ DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 W ramach trwającego w dniach 21-25 maja 2018 r. Tygodnia Dziedzictwa Narodowego w naszej szkole organizowane były wycieczki, warsztaty, spotkania, których zamiarem było m.in.:
-promowanie synergii między dziedzictwem kulturowym i naturalnym, promując tym samym ich współdziałanie i podkreślając ich rolę dla naszej spójności społecznej i narodowej,
- upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych regionu - naszej małej Ojczyzny,
- inspirowanie do podejmowanie działań związanych z własnym rozwojem - poprzez kontakt
z wyjątkowymi osobami.

1. Poniedziałek
 W ramach Tygodnia Dziedzictwa ,  w poniedziałek 21 maja, uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w „żywej” lekcji historii w Strażnicy „KOMTURA” w Woźnicach koło Mikołajek .
Gości przywitała salwa oddana z repliki artylerii rycerskiej – hakownicy. Po powitaniu dzieci przeszły lochami do Sali biesiadnej, gdzie przebrały się w kostiumy: chłopcy tuniki rycerskie, dziewczynki szaty dam dworu.
W Sali biesiadnej na dzieci czekała znana postać historyczna – sam Wielki Komtur Krzyżacki, który podjął swych gości z zachowaniem należytych ceremoniałów. Opowiedział o historii regionu, życiu Puszczy Galindzkiej, Galindach, najazdach i podbojach Krzyżackich, budowie zamków oraz bitwie pod Grunwaldem.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokazy walk plemiennych i rycerskich na kije, topory i miecze oraz sami spróbować swych sił w turniejowych zmaganiach. Nie zabrakło też innych zabaw zaczerpniętych z zapisków historycznych, m.in. pasowania na giermka, walki o rękę damy, nakładanie zbroi rycerskiej, rzut wiankiem czy strzelanie z łuku i kuszy. Wszystko odbywało się przy dźwiękach tradycyjnej muzyki.  Na pokrzepienie gościom zaserwowano regionalne przysmaki, takie jak polewka rycerska na mięsiwie oraz kapusta po mazursku, a jedzono tak jak dawniej to bywało – bez użycia sztućców.
Bez wątpienia była to niezapomniana lekcja historii i wspaniałe rozpoczęcie Tygodnia Dziedzictwa Narodowego.
Opracowała: Elżbieta Napiórkowska




2. Wtorek
Natura 2000
 22 maja odbyło się spotkanie z uczniami klas III - VII, którego celem było rozpowszechnianie wiedzy na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej  Natura 2000  - najmłodszej z form ochrony przyrody, wprowadzonej w 2004 r. w Polsce jako jednego z obowiązków związanych
z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.
Spotkanie to miało na celu uświadomienie uczniom:
- jak duże bogactwo siedlisk naturalnych i ostoi dzikiej przyrody występuje na obszarze naszego kraju, poza tymi obszarami, które już podlegają specjalnej ochronie, tj. parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody itd.
- jak ważnym narzędziem w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego Europy stanowią obszary Natura 2000,
- potrzebę użytkowania ziemi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dla zachowania różnorodności biologicznej i mozaiki krajobrazów.
Do zapoznania uczniów z tym tematem wykorzystano elementy materiału multimedialnego przygotowanego przez NFOŚ i GW pt. „Aktywna edukacja na obszarach chronionych’ oraz animacja na temat obszarów Natura 2000 przygotowany przez CEO autorstwa j.Gus
i J. Godorowskiej. Zadaniem domowym uczniów było rozwiązanie rebusów, i wyjaśnienie haseł, które są bezpośrednio związane z Europejską Siecią Ekologiczną  Natura 2000 tj. korytarz ekologiczny, rolnictwo ekologiczne, endemit, monitoring środowiska, bioróżnorodność, obszar siedliskowy, obszar ptasi.
Mając na uwadze fakt, że jedną ze skuteczniejszych form dokumentacji zmian w krajobrazie jest jego dokumentacja fotograficzna uczniowie zostali poproszeni o wykonanie zdjęć, na których uwiecznili walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu tzn. malowniczość wsi i wszystko to, co zawiera w sobie to pojęcie (charakterystyczne przydrożne kapliczki, aleje drzew, brukowe drogi, szutrowe drogi polne, zabudowania gospodarcze - stodoły, budynki gospodarcze) itp.,
Do 2010 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wyznaczono 59 obszarów Natura 2000, co stanowi 27,6% jego powierzchni, np. Ostoja Poligon Orzysz,  Puszcza Piska, Jezioro Woszczelskie, Murawy na Pojezierzu Ełckim (m.in. Straduny), Ostoja Borecka.
Aby podkreślić znaczenie tego projektu i zwiększyć świadomość społeczeństwa o wyjątkowym
i niezwykle bogatym dziedzictwie naturalnym, instytucje europejskie w 2017 r. ogłosiły 21 maja Dniem Natura 2000.
Opracowała: Joanna Borzeńska

Spotkania z ciekawymi ludźmi
„Nikt nie rodzi się mistrzem. Stajemy się nim poprzez ciężką pracę……” – takim zdaniem rozpoczął rozmowę z uczniami Szkoły Podstawowej w Rękusach Piotr Kuryło - w ramach akcji „Spotkania z ciekawymi ludźmi”.
Dzieci słuchały z zapartym tchem opowieści człowieka, który nie tylko przebiegł Polskę ze wschodu na zachód oraz z północy na południe, ale przede wszystkim, który biegł przez 356 dni, aby okrążyć kulę ziemską – ponad 20 tysięcy kilometrów. Z wielkim poczuciem humoru, ale
i dystansem do samego siebie opowiadał o przygodach związanych z pokonywaniem drogi, jak również własnych słabości. Opisywał miejsca, które odwiedził, napotkanych po drodze ludzi, którzy mu często bezinteresownie pomagali.  Zachęcał do biegania lub do podejmowania innej aktywności fizycznej, która hartuje ciało, ale i psychikę człowieka. Przekonywał, że „nie ma małych wiosek, są tylko małe marzenia…” – a tym samym zwrócił uwagę dzieci, że bez względu na to, gdzie mieszkają, ile posiadają pieniędzy- mogą realizować swoje marzenia. Muszą tylko pamiętać
o ciężkiej, rzetelnej pracy.
Spotkanie zakończyło się długimi owacjami dla tego wyjątkowego polskiego maratończyka
i ultramaratończyka.
Opracowała: Bogumiła Kraśko

3. Środa
 23 maja uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o roślinności naszego regionu oraz poznać tajniki zawodu florysty. Pani Paulina – właścicielka jednej z kwiaciarni w Ełku, chętnie opowiedziała
o swojej pracy i cierpliwie odpowiadała na pytania uczniów. Największą frajdę sprawiły jednak zajęcia praktyczne, na których pod okiem pani Pauliny, dzieci same przesadzały kwiaty, utrwalając przy okazji wiedzę o częściach roślin.  Rezultatem owych działaniach były własnoręcznie posadzone petunie w samodzielnie ozdobionych doniczkach. Dzieci zgodnie uznały, że tak wyjątkowe dzieła będą wspaniałym prezentem na Dzień Mamy.
Opracowała: Elżbieta Napiórkowska

3. Czwartek
Czwartek upłynął pod znakiem sztuki. Uczniowie podczas zajęć języka polskiego opisywali obrazy, utrwalając tym samym wiedzę o wielkich dziełach malarskich i ich polskich twórcach. Tym razem motywem przewodnim był impresjonizm. W ramach części praktycznej, uczniowie klas starszych wzięli udział w plenerze, podczas którego próbowali wcielić się w rolę impresjonisty i przedstawić okolicę szkoły. Jak się okazało w praktyce,  wcale nie było to tak łatwe zadanie, jak się na początku wydawało. Tym bardziej wzrósł podziw do naszych rodzimych twórców.  Prace powstałe podczas zajęć ozdobiły hol szkoły i zawisły obok wcześniej wykonanych podczas zajęć plastycznych talerzyków z motywem ludowym, regionalnym bądź narodowym.
Opracowała: Elżbieta Napiórkowska

 4. Piątek
Przedstawienie
W ramach Tygodnia Dziedzictwa Narodowego uczniowie poznawali warmińsko – mazurskie bajki
i legendy (samodzielnie w domu, na lekcjach języka polskiego, a także na przerwach, została również udostępniona, przygotowana specjalnie dla uczniów, biblioteczka z szerokim wyborem książek związanych z naszym regionem). Na podstawie jednej z legend został przygotowany spektakl pt. „Największy skarb”.
Uczniowie klasy IV i V wcielili się w role rybaka Marcina, jego żony, panien wodnych oraz Wodnicy. Przedstawili historię człowieka, któremu została zdradzona tajemnica skarbu, a ten z biednego, ale pracowitego, stał się bogaty i leniwy. W końcu chciwość doprowadziła go do zguby – Wodnica, strzegąca skarbu ukarała go, przypominając, że „największym skarbem jest uczciwa ludzka praca”.
Uczniowie, wraz z opiekunkami, zadbali o odpowiednią scenografię- m.in. wykorzystując do dekoracji przygotowane podczas ubiegłorocznego Tygodnia Dziedzictwa Narodowego skrzynie -  inspirowane mazurskimi skrzyniami posagowymi.
Po spektaklu uczniowie mogli także zapoznać się ze strojami ludowymi, a także zrobić sobie zdjęcie w  regionalnym  stroju łowickim
Opracowała: Bogumiła Kraśko

Bieg dla Pileckiego
W tym roku mija setna rocznica odzyskania niepodległości, w związku z tym szczególną uwagę zwracamy na życiorysy bohaterów narodowych, a takim – bez wątpienia jest nasz patron.
25 maja, 70 lat temu, rotmistrz Witold Pilecki został, na mocy wydanego wyroku, rozstrzelany.
W tym dniu została przypomniana jego sylwetka, a także do prac wykonanych podczas pleneru malarskiego oraz talerzyków, dołączyły plakaty przedstawiające portrety rotmistrza. Jednak tegoroczne święto patrona szkoły upamiętniliśmy przede wszystkim wysiłkiem fizycznym -biegiem dla Pileckiego.
W tym dniu cała społeczność szkoły stanęła na starcie. Biegli zarówno najmłodsi wraz
z opiekunami i rodzicami, jak również najstarsi uczniowie w asyście nauczycieli. Do pokonania mieli różne dystanse, ale cel był wspólny - promowanie postaw i wartości patriotycznych oraz postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego.  Symboliczna trasa biegu miała na celu również popularyzację biegania, zdrowego stylu życia wśród uczniów naszej szkoły. Aby przygotować się fizycznie i psychicznie do biegu wszyscy uczestnicy biegu wzięli udział we wspólnej rozgrzewce przy muzyce.
Po biegu odbyło się wspólne biesiadowanie. Na pamiątkę udziału w biegu każda klasa stanęła do wspólnego zdjęcia i otrzymała pamiątkowy dyplom.
Opracowała: Joanna Borzeńska


e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści