Tydzień dla bezpieczeństwa - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
20 listopada 2017r.
Wszyscy spotkaliśmy się na  korytarzu. Rozpoczęliśmy akcję-  Bezpieczna szkoła pod hasłem ,,Razem bezpiecznie”. Dzieci z każdego oddziału prezentowały wylosowane tematy , o których mają rozmawiać na zajęciach z wychowawcą, a następnie wspólnie wykonać plakat konkursowy.
Poznaliśmy harmonogram działań  na 8 dni szkolnych zajęć. Będą to:
21.11.17- Dzień życzliwości i uśmiechu;
22.11.17- Spotkanie z  nadkomisarz KPP w Ełku Panią Agatą Jonik na temat cyberprzemocy;
23.11.17-Prezentacja spektaklu teatralnego pt ,,Igor i komputer” przygotowanego przez dzieci z klas: 6,5,2. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat "Poznajmy dwa oblicza internetu" przygotowanego przez Pana Andrzeja  Szmurłę doradcę metodycznego MODN
w Ełku.
24.11.17- warsztaty dla wszystkich uczniów szkoły ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna" prowadzone przez Pana Michała Okuniewskiego lekarza pogotowia ratunkowego.
28.11.17- prezentacja plakatów wykonanych metodą projektu przez każdy oddział na temat bezpieczeństwa wobec różnych zagrożeń. Roztrzygnięcie konkursu. Spotkanie w grupach
z pielęgniarką szkolną Panią Ewą  Osowską na temat ,, Jak bronić się prze cukrzycą- chorobą cywilizacyjną?:
29.11.17- szkolenie dla rodziców i pracowników szkoły na temat ,,Zagrożenia dzieci substancjami psychoaktywnymi” Prowadzenie nadkomisarz KPP ‘ Ełku Panią Agatą Jonik oraz Pana Bogdana Wlizły- pracownika  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ełku.

21 listopada 2017
Dzień życzliwości i uśmiechu. Tego dnia wszyscy postaraliśmy się ubrać na żółto. Ten kolor kojarzy się z radością, słońcem. Samorząd Szkolny ,,częstował” wszystkich małych i dorosłych  znaczkami – uśmiechnięta buźka, które  nosiliśmy przypięte do ubrania. Rozmawialiśmy ze sobą o kulturze bycia, pozytywnych emocjach, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Przekonaliśmy się, że  łatwiej i przyjemniej żyje się w szkole z uśmiechem na twarzy!

22 listopada 2017
Spotkaliśmy się z Panią nadkomisarz KPP w Ełku Panią Agatą Jonik.  Oglądaliśmy filmiki  o cyberprzemocy i rozmawialiśmy z Naszym Gościem o tym, dlaczego nie wolno umieszczać osobistych zdjęć, danych osobowych w internecie. Wiemy, dlaczego nie należy umawiać się z nieznajomymi w sieci. Pani nadkomisarz nauczyła nas, jak reagować, gdzie szukać pomocy, gdy czujemy się zagrożeni.

23 listopada 2017
Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie z klasy 6,5 i 2 zaprosili nas na spektakl teatralny ,, Igor i komputer’. Młodzi aktorzy pokazali nam, jakie są skutki uzależnienia od komputera, internetu. Zobaczyliśmy też na naszej szkolnej scenie, jak może wyglądać życie rodziny, gdzie rodzice pozornie interesują się sprawami dziecka. Był to świetny występ. Gratulacje! Aktorzy otrzymali mocne brawa! Postanowiliśmy, że spektakl zostanie zaprezentowany rodzicom w dniu 29.11l.20017r.

24 listopada2017
Dziś każdy z nas zabrał do szkoły bandaż, a to dlatego, że szykowaliśmy się na warsztaty
z udzielania pierwszej pomocy. Prowadził je Pan Michał Okuniewski lekarz pogotowia ratunkowego
i tata naszych kolegów ze szkoły. Każdy z nas maluch i starszak nauczył się praktycznie, jak sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy potrafimy udzielić pomocy  i wykonać sztuczne oddychanie., Nauczyliśmy się reagować, gdy ktoś się zakrztusi. Największą frajdą była nauka bandażowania!

28. listopada 2017
Wszystkie klasy i przedszkolaki spotkali się na 4 godzinie lekcyjnej . Przyszedł czas na prezentację wspólnie wykonanych w klasach plakatów i ich omówienie. Każda z grup zaskoczyła nas pomysłowością i zaangażowaniem ! W naszym konkursie każdy był zwycięzcą! Pani Dyrektor wręczyła wszystkim dzieciom nagrody- odblaski, które przekazał Radzie Rodziców Wydział Ruchu Drogowego KPP w Ełku. A oto laureaci;
punkt przedszkolny za pracę na temat ,, Bezpiecznie na placu zabaw”,
oddział przedszkolny i prezentacja ,, Uwaga, zwierzęta!”,
klasa I nagrodzona za  dogłębne opracowanie tematu „ Bezpiecznie w autobusie szkolnym,”
klasa II za wierszowane przedstawienie tematu i plakatu ,, Bezpiecznie na drodze”,
klasa III za wyrazistą prezentację tematu ,, Bezpiecznie na przerwie”,
klasa IV  za wierszowaną prezentację  plakatu ,,STOP AGRESJI”,
klasa V za  pomysłowy plakat, prezentacje i filmowe omówienie tematu ,,Stop, nie palę!”,
klasa VI za pracę na temat ,, Mówimy stop alkoholowi!’
klasa VII  za niezwykle sugestywne potraktowanie tematu ,, Mówimy stop substancjom psychoaktywnym!”.
Serdeczne gratulacje!
Pani pielęgniarka Ewa Osowska zaprosiła kolejno dzieci młodsze i starsze na film i rozmowę na temat cukrzycy. Wiemy, jak rozpoznać cukrzycę i jak się przed nią bronić oraz jak pomóc osobie która, zasłabnie z powodu tej  choroby. Zrozumieliśmy że z cukrzycą można normalnie funkcjonować, jeśli przestrzega się diety, systematycznie bada poziom cukru we krwi i wykonuje się zalecenia lekarza. Odżywiajmy się zdrowo i ruszajmy się na świeżym powietrzu!!

29 listopada 2017
Rodzice, nauczyciele z skupieniem słuchali oglądali prezentację i materiały dotycząc zagrożenia dzieci substancjami psychoaktywnymi. To wartościowe szkolenie prowadzili: nadkomisarz KPP w Ełku Pani Agata Jonik oraz Pan Bogdan Wlizło Z PSSE w Ełku. Słuchacze dowiedzieli się, jakie zachowania dzieci mogą wzbudzić uzasadniony niepokój  dorosłych i gdzie szukać pomocy. Wszystkich obecnych poruszyły autentyczne historie ludzi zażywających środki psychotropowe oraz świadomość o ich dostępności i skali występowania zjawiska wśród młodocianych. Pani nadkomisarz po prezentacji spektaklu dzieci odniosła się także do zagrożenia dzieci w cyberprzestrzeni. Obecni na wywiadówce dorośli żywo reagowali na przytoczone przez prowadzącą agresywne wpisy dzieci kierowane do rówieśników, historie ofiar, młodocianych agresorów i postawy ich rodziców. Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Jaszkowska podziękowała Gościom za  prawdziwą lekcję dla dorosłych o odpowiedzialnym, czujnym wobec zagrożeń wychowaniu dzieci .
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści