RODO - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
I
Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Szanowni Państwo,
 
           Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), uprzejmie informujemy, co następuje:
 
 
Administratorem danych osobowych jest:
 
Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach, Rękusy 17,  19-300 Ełk,
 
Przedstawicielem Administratora jest Agnieszka Jaszkowska, tel.: 87 610 23 23 mail: rekusy@interia.pl,
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
 
 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.
 
 
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody.
 
 
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych

Anna Fijałkowska
Inspektor ochrony danych osobowych
ul. T.Kościuszki 28A
Tel. 87/619 45 54
e-mail: iod@elk.gmina.pl
 
 
 
 
Kontakt

Telefon: (87) 610 23 23

E-mail: rekusy@interia.pl


Created with WebSite X5
Szkoła Podstawowa
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Rękusach
Rekusy 17
19 - 300 Ełk


Wróć do spisu treści