Realizowane II - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
    
Mleko w szkole
Celem programu  jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

    
 Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania.
    

 Program realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Ełku. Jego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
    

 Program realizowany wspólnie z gminną komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Każdego roku szkoła otrzymuje wsparcie w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej w formie różnego rodzaju materiałów, które są wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć w zakresie wychowania i profilaktyki. Są to m.in. ulotki, karty pracy, plakaty. Materiały te udostępniane są nie tylko uczniom, ale także rodzicom.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści