Realizowane I - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
  Razem bezpieczniej
  W ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2016 i 2017”, który prowadzi Gmina Ełk, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szeregu działań, które miały nakłonić młodzież i dzieci do bezpiecznych zachowań.
Zorganizowane zostało spotkanie z p. nadkom. Agatą Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Policjantka rozmawiała z uczniami na temat bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań, uczuliła na wszelkie przejawy agresji (słownej i fizycznej), przedstawiła możliwe konsekwencje bójek, zaczepek słownych, obrażania czy nękania rówieśników.
Ośmioro uczniów wzięło udział w przygotowaniu scenariusza oraz wystawieniu przedstawienia pod tytułem „Co wybierzesz?” Młodzież odegrała scenki, pokazujące skutki własnych wyborów. Niektóre sytuacje, przedstawione
w spektaklu, zostały zaczerpnięte z obserwacji zachowań uczniów naszej szkoły. Całe przedstawienie koncentrowało się na zagadnieniach związanych z:
- agresją słowną i fizyczną;
- stosowaniem dopalaczy, narkotyków, substancji niedozwolonych;
- alienacją;
- nieradzeniem sobie ze stresem, emocjami;
- aktywnym spędzaniem czasu;
- metodami radzenia sobie z emocjami i stresem;
- uprawianiem sportu.
Po przedstawieniu uczniowie poszczególnych klas, wraz
w wychowawcami wykonali plakaty tematyczne związane ze zdrowym trybem życia.
30 listopada 2016r. wybrani uczniowie klas IV, V oraz VI, pod opieką
p. J. Borzeńskiej wyjechali na wycieczkę do Mamuciej Doliny. Unikatowym wyróżnikiem tego miejsca jest prehistoryczna osada, miejsce, gdzie został zrekonstruowany kompleks szałasów
i narzędzia pozwalające każdemu poznać warunki życia praprzodków sprzed 10 000 lat.
Uczniowie wzięli także udział w konkursie plastycznym – przygotowali plakaty promujące Program. Zrobiliśmy zdjęcia, które zostały wykorzystane, by pokazać, że każdy uczeń ma wybór i on sam decyduje, jak się zachowa.
16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Ełk nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu Gminy Ełk. Trzy szkoły zostały wyróżnione za swoje prace, w tym prace uczniów Szkoły Podstawowej w Rękusach. Szkoła zdobyła mikroskop, każdy uczestnik dostał natomiast zestaw do badmintona oraz czekoladę.  
Dzięki  podjętym w ramach Programu działaniom ograniczania przestępczości, uczniowie zyskali rozleglejszą wiedzę na temat skutków negatywnych zachowań oraz poznali metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zabawa w teatr pozwoliła na większą integrację rówieśników.

Mały mistrz
Od początku roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w programie „Mały Mistrz”. Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III, a jego ideą jest propagowanie aktywnego stylu życia. Obecnie w programie uczestniczą uczniowie klasy pierwszej. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności
i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.
Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym
i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych.

Umiem pływać

Gmina Ełk rozpoczyna realizację VI etapu projektu nauki pływania pn. „Umiem Pływać“
w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu i Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku. Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Wójt Gminy Ełk – Tomasz Osewski.
Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży”.
Program Powszechnej Nauki Pływania jest propozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki adresowaną do uczniów  klas I,II,III szkół podstawowych.

„Książki naszych marzeń” – już w naszej bibliotece
 Nasza szkoła przystąpiła do programu, „Książki naszych marzeń” bo lubimy czytać, a w zbiorach biblioteki nie zawsze znajdujemy nowości. Ministerstwo Edukacji Narodowej podarowało naszej szkole pieniądze na zakup nowych książek dla dzieci i młodzieży. Prawie wszystkie klasy w szkole uczestniczyły w wybieraniu nowych lektur. Dzieci chętnie przystąpiły do tej właśnie akcji. Do biblioteki szkolnej dotarły nowe książki.Jeśli szukacie książek dla dzieci, to właśnie je znaleźliście. Polecamy książkę Grzegorza Kasdepke „Mitologia dla dzieci”, szczególnie uczniom klasy V. Maluchy już miały okazję zapoznać się z Misiem Uszatkiem - 25 listopada właśnie tę pozycję wybrano do głośnego czytania przez p. Marka Chojnowskiego – starostę Ełckiego i p. Iwonę Jakimyszyn–sołtysa Rękus. Czytelnikom ciekawym świata polecamy książkę „Magiczne drzewo”- z wielką radością zawiadamiamy, że w naszej bibliotece jest cała seria.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści