Projekt TIK-TAK - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
W ramach projektu „TIK – TAK – nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów” Gmina Ełk otrzyma 2 mln 752 tys. zł. Wartość projektu wynosi 2 mln 980 tys. zł, wkład własny gminy
228 tys. zł.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści