Patron - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
 8 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej w Rękusach odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru. Placówka uzyskała swoistą tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, weszła do rodziny uczelni o tym samym imieniu. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą symboli, ważnych wydarzeń w dziejach Ojczyzny i postaw patriotycznych. Uzyskali patrona, od którego mogli się wiele nauczyć.
To, w jaki sposób naśladować rotmistrza Witolda Pileckiego, najtrafniej określiła jego córka Zofia Pilecka – Opłutowicz, Przyjaciel naszej szkoły,  która w jednym z wywiadów stwierdziła: „Od mojego Ojca z pewnością można się uczyć miłości do Boga i Ojczyzny – tych wartości, dla których się urodził, żył, pracował, cierpiał oraz zginął. To jest jego przesłanie dla współczesnych. Oprócz tego Ojciec zawsze podkreślał, że trzeba pamiętać o tych, którzy złożyli
w ofierze swoje młode życie, walcząc za Polskę i o jej godne miejsce w Europie”.
Jesteśmy dumni, że naszym patronem został rotmistrz Witold Pilecki. Jego bogate duchowe dziedzictwo pozwala nam czerpać wzory do kształtowania właściwych postaw, stąd duży nacisk w naszej szkole kładziemy na wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Wielką wagę przykładamy do obchodów rocznic narodowych. Nasi uczniowie z dumą prezentują szkolny sztandar podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych: Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Szkolnego, Święta Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Święta Patrona, Ślubowania Klas Pierwszych. Biorą również udział w wielu uroczystościach, które odbywają się w szkołach na terenie całej gminy. Uczestnicząc
w spotkaniach dowiadują się o losach Polaków zapisanych na karatach historii, rozumieją, że dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością. Wpłwa to na kształtowanie patriotycznych postaw młodego człowieka, pozytywnego nastawienia wobec Ojczyzny i jej problemów.
Zofia Pilecka – Opłutowicz, stwierdziła że: „ Dziś, kiedy pojawia się słowo „patriotyzm”, młodzież często nie ma pojęcia, co to jest. Wtedy im tłumaczę, że patriotyzm nie oznacza obecnie walki z karabinem, ale w ich przypadku solidną naukę, ażeby potem mogli dobrze pracować dla Polski, a nie wyjeżdżać. Mówię im: „Polska musi pięknieć
i bogacić się waszą mądrością”. Tę myśl staramy się przekazywać wychowankom Szkoły Podstawowej
w Rękusach noszącej dumne imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
Równolegle wybieraliśmy hymn szkoły. Wysłuchaj  wybranego przez społeczność szkoły hymnu. <<Tekst>>

Córka Witolda Pileckiego, pani Zofia Pilecka - Optułowicz opowiada o ojcu.

Fabularyzowana historia życia naszego patrona.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści