Październik - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
16.10.2016 Akcja bicia rekordu resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 16 października 2018r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez WOŚP tj. bicia rekordu
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
przez jak największą ilość osób. Celem akcji, która odbyła się w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy
i Uczymy Ratować”, jest podniesienie świadomości na temat udzielania pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.
Dzięki takim akcjom dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Nauka tej umiejętności już od najmłodszych lat jest jedną z ważniejszych rzeczy, którą powinien potrafić każdy z nas, dlatego od lat w naszej szkole organizujemy m.in. zajęcia dla uczniów
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
12.10.2018 Podwójne święto w szkole
 Dnia 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowania klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Maria Strzeszewska, główna księgowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, pani Mariola Świerczyńska, księgowa CUW, pani Iwona Jakimyszyn, sołtys wsi Rękusy a także rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań skierowanych do nauczycieli i pracowników naszej szkoły. W imieniu wójta Gminy Ełk pana Tomasz Osewskiego głos zabrała pani Maria Strzeszewska przekazując serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Przedstawiciele każdej klasy dziękowali pedagogom za cierpliwość, radę, wiedzę i mądrość, pomoc i serce, długie rozmowy, wyrozumiałość, rozwój talentów, wycieczki, wsparcie i uśmiech. W dowód wdzięczności uczniowie zaśpiewali piosenkę
i wręczyli własnoręcznie wykonane zakładki do książek.
 Wśród wszystkich uczniów tego dnia wyróżniali się szczególnie uczniowie klasy I, bo to właśnie oni przeżywali ważny moment w swojej uczniowskiej karierze.
„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.” – tak pisała jedna z najwybitniejszych polskich pisarek Wisława Szymborska. Uczniowie klasy pierwszej pożegnali się już z przedszkolem wkraczając w szkolne mury z przekonaniem, że:
                      „W  szkole na nich czeka
                      Rzecz nowa: obowiązek.
                      I  coraz mniej zabawek
                      i coraz więcej książek.
                      I choć może trudniejsze
                      będą ich następne lata,
                      otworzy się przed nimi wielka,
                      ciekawa księga świata”.
 Pierwszoklasiści wspaniale zaprezentowali się w  programie artystycznym przygotowanym  przez wychowawczynię, Annę Filutowską. Udowodnili widzom, że świetnie poradzą sobie z wypełnianiem szkolnych obowiązków. Następnie odśpiewali hymn szkoły i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. W dalszej części uroczystości  na prośbę rodziców dyrektor szkoły pani Agnieszka Jaszkowska dokonała ceremonii pasowania pierwszaków na uczniów. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia świeżo upieczeni uczniowie oprócz gratulacji, otrzymali z rąk pani Marii Strzeszewskiej pamiątkowe dyplomy.  Niezwykle ciepłe słowa, życzenia oraz prezent w postaci gier planszowych i słodkości skierowała do pierwszaków pani Iwona Jakimyszyn, sołtys wsi Rękusy. Starsi koledzy i koleżanki wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. Tradycyjnie również rodzice obdarowali swoje pociechy prezentami, tym razem były to książki „Baśnie i legendy polskie”, aby to właśnie książka była najlepszym przyjacielem ich dzieci w dalszym życiu. Po części oficjalnej nastąpił czas na wspólne zdjęcia oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców.
01.10.2018 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 1 października obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.
 W tym dniu zostały przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjną  egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych. Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli test z tabliczki mnożenia otrzymywali od komisji certyfikat  „Eksperta Tabliczki Mnożenia”  oraz naklejkę. Ponadto chętni uczniowie mogli  zmierzyć się z rozwiązywaniem zadań z tabliczki mnożenia na czas oraz z rozwiązaniem specjalnie przygotowanych łamigłówek.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji oraz pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Organizatorem  akcji był nauczyciel matematyki -  p. Łukasz Choroś.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści