Ogłoszenia - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Tablica ogłoszeń
Zarząd Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "WIREK"  podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały podjętej w czasie Walnego Zebrania członków klubu w dniu 17 czerwca 2021 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  "WIREK" zostaje rozwiązany.
Z dniem 18.06.2021 wszczęto postępowanie likwidacyjne.


Uwaga: spotkanie rodziców w sprawie zapisów uczniów  do szkoły
Ogłoszenie społeczne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.
 
 
Celem NSP 2021 jest:
 
 • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
 • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych
  i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;

 • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).
Jak będzie przeprowadzony?
 
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
 
Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
 
 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Bezpieczeństwo danych
 
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
 
Masz pytania? Skontaktuj się:
 
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
           wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
           wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza
 
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl
To proste, nie czekaj zrób to teraz>>
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.
 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!
Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
Aktualne losowania odbędą się w terminach:
o    18.06.2021 r.
o    02.07.2021 r.
o    09.07.2021 r.
o    14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów
W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.
Zwiększ szansę na wygraną!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!
Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.
Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!
Kontakt

Telefon: (87) 610 23 23

E-mail: rekusy@interia.pl


Created with WebSite X5
Szkoła Podstawowa
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Rękusach
Rekusy 17
19 - 300 Ełk


Wróć do spisu treści