O projekcie - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
„ A child is a World – dziecko jest całym światem"  
 Z dniem 1 września 2016 roku Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach rozpoczęła realizację dwuletniego,  międzynarodowego projektu współpracy szkół z ramienia programu Erasmus+ ( „Edukacja szkolna-  akcja KA2”  -  partnerstwa strategiczne – wymiana szkół).
Tytuł projektu brzmi „ A child is a World – dziecko jest całym światem” i realizowany będzie ze szkołami z Turcji, Włoch, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Łotwy.
Celem projektu jest szeroko pojęta pomoc dzieciom w dziedzinie edukacji i sfery emocjonalnej.
W ramach projektu realizowany będzie szereg działań, m.in. kółka zainteresowań o różnorodnej tematyce, wycieczki i wyjazdy oraz współpraca ze specjalistami i instytucjami, jak również szkolenia dla nauczycieli. Uczniowie będą mieli okazję poznać swoich rówieśników z krajów partnerskich. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą też mogli  podnieść swoje umiejętności językowe.


Regulamin wyboru uczniów na wyjazd zagraniczny w ramach realizacji projektu
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści