Nowy projekt najmłodszych - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Przedszkolaki oraz uczniowie kl. I-III rozpoczęli realizację nowego projektu.
Ogólnopolski projekt „Las, dwa, trzy-matematyczne przygody wśród przyrody” wpisuje się
w tegoroczne priorytety polityki oświatowej MEN. Jest również odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Korzystając z malowniczego położenia placówki, chcemy na co dzień wykorzystywać walory środowiska przyrodniczego w procesie edukacji.
Cele projektu to:
- promowanie edukacji w kontakcie z naturą poprzez jej doświadczanie,
- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.
Za nami pierwsze zadanie „Oto ja”- wykonaliśmy autoportrety z wykorzystaniem materiałów naturalnych.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści