Misja szkoły - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
 
Misja Szkoły
 
„Dzieci są jak kwiaty, które oświecamy,
ale to one same rozkwitają pełnią swojej wolności i piękna.”
S.Stec
 
 
 • Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować dzieci dla przyszłości, nie zapominając o naszej przeszłości.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci posługiwali się się językami obcymi, umiejętnie wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci byli przygotowani do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci żyli w zgodzie z otoczeniem i samym sobą.
 • Jesteśmy po to, aby kreować człowieka transgresyjnego.
 
 
 Wizja Szkoły
 
 • Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Nasza szkoła jest szkołą partnerską – skupia wokół swych działań uczniów, nauczycieli, rodziców
  i instytucje środowiskowe.

 • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną – eliminuje agresywne zachowania, skutecznie im zapobiega, kształtuje wartości moralne
  i estetyczne, uczy tolerancji.
 • Nasza szkoła jest szkołą atrakcyjną – gwarantuje wysoki poziom nauczania i wychowania, oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne i formy spędzania czasu wolnego, współpracuje z rodzicami, instytucjami środowiska lokalnego, pozyskując wielu nowych przyjaciół.
 • Nasza szkoła jest szkołą z przyszłością – uczy poznawania świata, dąży do wysokiego poziomu znajomości języków obcych, uczy zasad demokracji, kształtuje poczucie dumy z przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.
 • Nasza szkoła wpaja dzieciom szacunek do narodowej przeszłości i tradycji, symboli narodowych i symboli szkoły.
 • Nasza szkoła propaguje zdrowy styl życia.
 • Kompetentna, wykwalifikowana i zaangażowana kadra stosuje atrakcyjne, nowe metody nauczania, wychowania i opieki dysponując nowoczesną bazą.
 
 
Model absolwenta
 
Absolwent Szkoły im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach:
 
 1. Posiada odpowiednią wiedzę, ważne umiejętności, które dadzą dobrą podstawę do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.
 2. Akceptuje siebie, ma świadomość swoich mocnych i słabych stron.
 3. Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości.
 4. Potrafi podejmować wybory sprzyjające zachowaniu zdania własnego i innych.
 5. Jest aktywny i twórczy.
 6. Umiejętnie nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie. Ma poczucie odpowiedzialności za działanie grupy.
 7. Potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie.
 8. Jest wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych.
 9. Ma szacunek dla każdej pracy.
 10. Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę oraz posiada nawyk ochrony środowiska.
 11. Prowadzi zdrowy styl życia.
 12. Właściwie rozumie demokrację i tolerancję.
 13. Rozumie współzależność między wolnością i odpowiedzialnością.
 14. Jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa.
 15. Zna, szanuje i respektuje historię, kulturę i tradycję narodową.
 16. Posiada świadomość przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści