Marzec - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
28.03.2018
 Dziś gościliśmy szkole pana Krzysztofa Wawiórko podleśniczego Nadleśnictwa Ełk.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę i znaczenie pod względem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym pełni las, jak wygląda praca leśnika. Utrwalili oraz poznali nowe  wiadomości i ciekawostki z życia roślin i zwierząt żyjących w środowisku leśnym.
Pan podleśniczy zainteresował uczniów swoimi opowieściami  o lesie i pracy leśnika wykorzystując przywiezione narzędzia, którymi posługuje się na co dzień w swojej pracy oraz naturalne okazy m.in. próbki drzew rosnących w naszych lasach, poroże łosia, sarny i jelenia.
Uczniowie klas starszych poznali dodatkowo (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej):
zakres działalności Lasów Państwowych oraz dowiedzieli się jaką ścieżkę edukacyjną należy pokonać, aby można było wykonywać zawód leśnika.
Zainteresowanie uczniów tematem  było duże, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do gościa. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a przekazane wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów.
22.03.2018 Warsztaty w „Castoramie”
 23 uczniów klas starszych naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach majsterkowania, które zorganizował i zaprosił sklep „Castorama” w Ełku.
Zadaniem uczniów było zaprojektowanie i wykonanie skrzynki na skarby. Udział w zajęciach dał uczniom możliwość :
- wykazania się kreatywnością i innowacyjnością w podejmowanym zadaniu;
- uczenia się planowania i realizowania praktycznych działań technicznych w myśl zasady „od pomysłu do wytworu”;
- sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym;
- uczenia wytrwałości w osiąganiu sukcesów podczas realizacji działań technicznych;
- oceniania i korygowania swoich niepowodzeń podczas realizacji działań technicznych.
Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. Każdy z zaangażowaniem realizował swoje zadanie. Dzieci odpowiedzialnie zachowywały się w miejscu pracy, świadomie i zgodnego z przeznaczeniem używały narzędzi, współdziałały i okazywały sobie życzliwość.
Wszystko odbywało się pod czujnym okiem pracowników Castoramy oraz nauczycieli, którzy
w razie potrzeby udzielali niezbędnych wskazówek i dbali, aby każdy uczestnik zajęć mógł zrealizować swój plan a tym samym  osiągnąć swój mały sukces.

Trud i wysiłek jaki uczniowie włożyli w realizację powierzonego zadania został nagrodzony drobnymi upominkami i dyplomami uznania sponsorowanymi przez goszczący nas zakład pracy, za co serdecznie dziękujemy.
Zajęcia te były dobrą okazją do kształtowania świadomości proekologicznej uczniów, poprzez ukazanie możliwości wykonania czegoś praktycznego z materiałów wtórnych jakimi są ścinki płyt wiórowych, materiału, tapety itp.
Wyjazd odbył się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu Erasmus + „ A child is a World – dziecko jest całym światem”.

15.03.18 Majsterkowanie - zajęcia wyjazdowe
 Dnia 15 marca 2018r. uczniowie klas I-III  wybrali się na wycieczkę do Castoramy w Ełku. Tam uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych  „Majsterkowo”, których ideą jest rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni, a także zwiększenie ich świadomości ekologicznej oraz rozwijanie zainteresowań w kierunku majsterkowania. Dzieci z pomocą wykwalifikowanych pracowników Castoramy oraz wychowawczyń wykonywały kukiełki Marzanny. Wszyscy  wspaniale poradzili sobie z zadaniem. Lekcja w „Majsterkowie” zakończyła się wyłonieniem zwycięzcy konkursu na najciekawszą kukiełkę. Laureatką została Dagmara Chrzanowska z kl. I. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Dzieci zabrały ze sobą również własnoręcznie wykonane kukiełki. To była emocjonująca i pouczająca wycieczka.
01.03.2018 Niezłomni, waleczni, najodważniejsi...
 W Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach marzec rozpoczął się bardzo uroczyście. Okazją ku temu były obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- W tym dniu m.in. odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych - opowiada Marta Rózio, nauczycielka historii. - Uroczystość została przygotowana  przez uczniów klasy VII. Ważnym elementem spotkania był gościnny występ Julii, Justyny i Gabrysi, uczennic – harcerek ze Szkoły Podstawowej im. L. Kaczyńskiego w Chełchach.
W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły.
- Pośród wielu radosnych spotkań na forum szkoły jest również czas na spotkania pełne zadumy
i wspomnień – podsumowała uroczystość Agnieszka Jaszkowska, dyrektor szkoły, dziękując aktorom za występ. To jeden z tych dni w roku, kiedy w sposób szczególny upamiętniamy rtm. W. Pileckiego, patrona naszej szkoły - podkreśliła.
Uczniowie klas IV – VII wraz  z wychowawcami  przygotowali plakaty, które zostały  rozwieszone  na holu szkolnym. Młodzież zaprezentowała wybrane postaci spośród żołnierzy niezłomnych.  
W ten sposób przypomnieliśmy poświęcenie walczących z władzą socjalistyczną na ziemiach polskich
w okresie PRL-u. Poza tym, w ramach współpracy między szkołami i promowaniu postaci naszego patrona - rtm. W. Pileckiego, wypożyczyliśmy część zgromadzonych przez nas materiałów dotyczących patrona naszej placówki na wystawę organizowaną w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach.

e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści