Las,dwa, trzy... - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Przedszkolaki oraz uczniowie kl. I-III rozpoczęli realizację nowego projektu.
Ogólnopolski projekt „Las, dwa, trzy-matematyczne przygody wśród przyrody” wpisuje się
w tegoroczne priorytety polityki oświatowej MEN. Jest również odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Korzystając z malowniczego położenia placówki, chcemy na co dzień wykorzystywać walory środowiska przyrodniczego w procesie edukacji.
Cele projektu to:
- promowanie edukacji w kontakcie z naturą poprzez jej doświadczanie,
- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.
Za nami pierwsze zadanie „Oto ja”- wykonaliśmy autoportrety z wykorzystaniem materiałów naturalnych.
 
 Udział w projekcie  matematyczno - przyrodniczym "Las, dwa, trzy" jest świetną okazją do obcowania z tym, co daje nam  natura. Najmłodsi uczniowie ułożyli cyfry wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego. Zadanie nie było trudne, bowiem nasza szkoła jest położona w malowniczym otoczeniu obfitującym  w piękne drzewa, pola i las. Zadanie numer 2 "Cyfry z natury" wykonane!
Zadanie 11 wykonane!
Za nami konkurs pt. „Jesień na okrągło i kwadratowo”.
Cele konkursu to:
- Kształtowanie wyobraźni geometrycznej dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.
- Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.
- Propagowanie sztuki origami.
- Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
- Wspieranie uzdolnień matematycznych.
- Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia.
- Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.
Oto nagrodzeni:
I miejsce- Bartosz Mróz,
II miejsce- Artur Szumowski,
III miejsce- Jakub Mazur.
Gratulujemy!!!
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści