Harmonogram - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Od poniedziałku 01.06. 2020 r. Szkoła Podstawowa
im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach
organizuje konsultacje dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej ,
dzieci z przedszkola oraz uczniów klas IV-VIII

Uwaga!
Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w komunikacie GIS, MZ i MEN.
Proszę zapoznać się  z zamieszczonymi w zakładkach Procedury i Wytyczne dokumentami.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści