Ekopracownia - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
    
Zaplanowane działania w ramach projektu Ekopracownia- odkrywamy tajemnice roślin.
 
 57 uczniów Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach oraz 9 opiekunów weźmie czynny udział w realizacji zaproponowanego przez nas projektu tj. założenie i pielęgnacja ogródka warzywno-kwiatowego, zasadzenie roślin wieloletnich. Planujemy zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych wzdłuż ogrodzenia na długości 11 m w dwóch rzędach. Planowane gatunki roślin to: świerk srebrny, świerk „conica”, tuja kulista, forsycja, perukowiec, tuja szmaragd, dereń czerwony i żółty, tuja „danica”. Do projektu dołączony jest schematyczny projekt istniejącego ogrodu przyszkolnego z planowanym nasadzeniem.
20 uczniów kl. I-III oraz 3 opiekunów weźmie udział w zajęciach instruktażowych
w Szkółce drzew i krzewów ozdobnych „Kozłowscy” w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie zapoznają się między innymi z pracą ogrodnika.
57 uczniów, rodzice i nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w Festynie Rodzinnym promującym zdrowe odżywianie oraz ruch na świeżym powietrzu „Sport i dieta to zdrowego życia zaleta”. Uczniowie pod okiem nauczycieli stworzą mini książki kucharskie „Zdrowe potrawy z własnej uprawy” i „Poradniki zielarskie”. Następnie uczniowie wspólnie z rodzicami przygotują zdrowy posiłek. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci, nawet niejadki, zjedzą kanapki z sałatą, szczypiorkiem i rzodkiewkami z własnej hodowli. Wszystkie nasze działania przyczynią się do zwiększenia konsumpcji zdrowej, ekologicznej żywności, a w szczególności warzyw i ziół z własnej hodowli. Pragniemy w dalszym ciągu kontynuować uprawę ekologicznej żywności, poszerzając ją
o nowe gatunki warzyw i ziół.


Projekt  realizowany w okresie od kwietnia 2017 do czerwca 2017 roku.
     

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu
Terminy realizacji poszczególnych działań
Wnioskodawca  lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego projektu
    
Prace przygotowawcze – rozmowy, ustalenia merytoryczne
z nauczycielami, rozpoczęcie kampanii promocyjnej projektu, przygotowanie plakatu dotyczącego spotkania organizacyjnego.
kwiecień 2017
wnioskodawca
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczniami
kwiecień 2017
wnioskodawca
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
z ogrodnikiem w zakresie sadzenia
i pielęgnacji drzew
i krzewów w szkółce „Kozłowscy”
w Nowej Wsi Ełckiej.
kwiecień/maj 2017
wnioskodawca przy współpracy ze Szkółką drzew i krzewów ozdobnych „Kozłowscy”
Przygotowanie terenu ogródka
przy pomocy rodziców uczniów – ogrodzenie oraz gleba pod zasiewy i zasadzenia.
kwiecień/maj 2017
wnioskodawca przy współpracy z rodzicami uczniów
Przygotowanie, organizacja
i przeprowadzenie Festynu Rodzinnego.
maj/czerwiec 2017
wnioskodawca
Przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej przeprowadzone działania.
Prezentacja książeczek i poradników klasowych.
Pokaz prezentacji na Festynie Rodzinnym.
maj/czerwiec 2017
wnioskodawca
Przygotowanie wystawy fotograficznej z realizacji projektu. Organizacja spotkania podsumowującego projekt.

czerwiec 2017
wnioskodawca
Rozliczenia końcowe projektu.
do 23 czerwca 2017
wnioskodawca
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści