Dla Ziemi - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Dla Ziemi
 22 kwietnia to chyba najbardziej ekologiczna data w ciągu całego roku, ale nie jedyna. Przypomina nam o tym, że powinniśmy szanować nasze miejsce zamieszkania, któremu tyle zawdzięczamy.
W naszej szkole z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy VI w inscenizacji  pod tytułem „Ziemia ożywiona i nieożywiona potęga” przypomnieli wszystkim zebranym  na apelu, że przyrodą są nie tylko istoty żywe, ale także jej nieożywione elementy. Uświadomili, że człowiek pomimo swojej wyższości i mądrości musi szanować to co sobie podporządkował i uczyć się pokory wobec potęgi żywiołów.
Chętni uczniowie z klas IV- VI napisali test ekologiczno - przyrodniczy w ramach XIV Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego - etap szkolny.
 Również i w tym roku szkoła wzięła czynny udział w akcji Wiosennego Sprzątania Warmii
i Mazur
organizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie klas starszych wraz
z opiekunami wyjechali w teren, gdzie pod czujnym okiem zaprzyjaźnionego ze szkołą podleśniczego Nadleśnictwa Ełk pana Krzysztofa Wawiórko uprzątnęli teren leśny ze śmieci, obserwowali jak w okresie wiosennym rozwija się życie w lesie. Podczas spotkania pan Krzysztof dzielił się wiedzą na temat lasu, pokazywał miejsca odpoczynku i żerowania zwierząt leśnych, odpowiadał na pytania tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą.
Podczas pobytu w lesie odbyły się również „bezkrwawe łowy”, których owocem są poniższe okazy.  
 Tegoroczne święto Ziemi na całym świecie przebiegało pod hasłem „Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem”. W związku z powyższym nauczyciel przyrody za pośrednictwem prezentacji przypomniał jak ważnym problemem są odpady nie tylko te wykonane z tworzyw sztucznych m.in. plastiku ale inne, które na co dzień produkujemy. I co  każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyły się góry śmieci. Przy tej okazji został ogłoszony konkurs na „Śmieciosztukę”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie z butelek plastikowych przyrządów codziennego użytku. Efekty prac uczniów można podziwiać poniżej.
e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści